تاکنون تحقیقات فراوانی در اکثر حوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته، اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص شکل گیری رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد در اکثر کشورها، شناخت فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس، همواره موضوعی مهم برای مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده است . در اکثر این کشورها، محققان تلاش های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاران و به دنبال آن تاثیر این عوامل بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران داشته اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. (یوسفی و شهرآبادی، ۱۳۸۸)

در طی دهه های اخیر محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بوده اند، از این رو حوزه های میان رشته ای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم گیری شکل گرفته است. یکی از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافته، ادغام نظریه های اقتصادی با نظریه های رایج روانشناسی بود که تحت عنوان “مالی رفتاری” مطرح گردید. از بنیانگذاران این حوزه از دانش مالی روانشناس مشهور دانیل کانمن است که در سال ۲۰۰۲ به علت ارائه مدلهایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط عدم اطمینان، به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل شد. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان به طور کامل عقلایی رفتار می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیریهای مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است، در حالی که در مالی رفتاری عنوان میشود که برخی پدیده های مالی را می توان با به کارگیری مدلهایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملاً عقلایی در نظر گرفته نمی شود . در برخی از مدلهای مالی رفتاری، عوامل، رفتاری دارند که به طور کامل عقلایی نیستند. در برخی مدلها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی انتخابهایی انجام میدهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار  نیست. (راعی و فلاح پور، ۱۳۸۳)

شواهد نشان میدهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوتهای ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه است . در همین راستا و به منظور بهبود شرایط گسترش فعالیتهای بازار سرمایه و جلوگیری از شکست، در اقداماتی که در جهت جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری صورت می گیرد، باید نتایج علمی جایگزین تصورات ذهنی گردد و آموزشهای لازم در این زمینه به مشارکت کنندگان در بازار داده شود. (شهریاری، ۱۳۸۵)

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

برای درک و توصیف مناسب تصمیمات سرمایه گذاران، کشف عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار و اینکه چگونه این عوامل عملکرد سرمایه گذاری سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد مهم است.

در این فصل از پژوهش ابتدا شرح کاملی از رفتار مالی بیان خواهد شد. در ادامه نیز متغیرهای پژوهش ، تشریح خواهد شد. همچنین مطالعات اخیر در زمینه رفتار مالی و همچنین مفاهیم آن در ادامه پژوهش ذکر می­شود. در ادامه پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه رفتار مالی و تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران ذکر می­شود.

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه - مقاله

۲-۲- رفتار مالی

اساس و مرکز نظریه رفتار مالی عبارتست از مطالعه رفتار عوامل در نحوه تخصیص و آرایش منابع، از نظر زمانی و مکانی و در یک محیط نامطمئن. زمان و عدم اطمینان دو عامل کلیدی هستند که رفتار مالی را تحت تاثیر قرار می دهند.

همانطور که مشاهده می شود عامل اصلی در تعریف مرتون، رفتار است: رفتار عوامل و رفتار مالی. (فرانکفورتر و مک گون[۱]، ۱۹۹۶)

هر چند تعاریف متعددی از مالیه رفتاری اراده شده است ولی اتفاق نظرهای قابل توجهی نیز در آنها دیده می شود. لینتنر[۲] رفتار مالی را به این صورت تعریف می کند: مطالعه نحوه تفسیر و عکس العمل انسان ها به اطلاعات، به منظور اخذ تصمیمات آگاهانه. به نظر تالر[۳]، رفتار مالی نوعی مالی روشنفکرانه است که مدعی است که: گاهی اوقات برای یافتن راه حل هایی در پاسخ به معماهای تجربی، لازم است این احتمال را بدهیم که برخی از عوامل در اقتصاد، به طور کاملا عقلایی عمل نمی کنند (برابازون[۴]، ۲۰۰۰). السن اظهار می کند مالیه رفتاری به دنبال فهم و درک و پیش بینی نتایج حاصل از فرآیندهای روانشناختی تصمیم گیری است (السن[۵]، ۱۹۹۸). به عبارت دیگر رفتار مالی به دنبال تاثیر فرآیندهای روانشناختی در تصمیم گیری است. شفرین عنوان می کند که: رفتار مالی، مطالعه چگونگی تاثیر گذاری روانشناسی بر تصمیم گیری های مالی و بازارهای مالی است. به طور کلی می توان گفت رفتار مالی ترکیبی از اقتصاد کلاسیک ومالی، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیرعادی مشاهده شده در حوزه مالی است (فولر، ۲۰۰۰).

مدل های رفتاری، مدل هایی هستند که در آنها فرض عقلانیت کامل سرمایه گذاران کنار گذاشته می شود. اقتصاددانان رفتاری برای اطلاع از رفتارهای غیرعقلایی سرمایه گذاران به نتایج تحقیقات آزمایشی روانشانسان شناختی رجوع می کنند، که در آنها انواع تورش های رفتاری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. که در این بخش به برخی از این تورش های رفتاری اشاره می شود.

 

 

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *