:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

 

بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک تکنیک‌های پیشرفته داده کاوی

 

 

استاد راهنما:

دکتر اشکان سامی

 

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

طلا همواره به عنوان فلزی گران بها مورد توجه بشر بوده است، بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.بررسی دقیق عوامل موثر در پیش بینی قیمت طلا اهمیت و تاثیر بسزایی در افزایش دقت پیش بینی دارد. در این مطالعه و تحقیق عوامل موثر و بیشتری در مقایسه با تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته است.و از نظر تقسیم بندی زمانی،داده‌های جمع آوری شده به سه دسته روزانه،ماهانه و سالانه تقسیم شدند.آزمایشات انجام شده، نشان داد که دقت پیش بینی ها در این مطالعه، نسبت به مطالعات پیشین، باعث بهبود 2% دقت پیش بینی در روش‌های شبکه‌های عصبی و 7.3% در روش‌های سری زمانی و 5.6% در روش رگرسیون خطی شده است. نتایج حاصله بیانگر کارآمدی عوامل بررسی شده در پژوهش، برای پیش بینی قیمت طلا می‌باشد و نتایج این تحقیق، باعث سودآوری برای افراد،سایر سازمان ها و طلا فروشی ها می‌باشد. و در انتها پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارائه گردیده است.

 

واژگان کلیدی: داده کاوی، عوامل موثربرپیش بینی،سری‌های زمانی،،شبکه‌های عصبی،روش‌های رگرسیون،دقت پیش بینی.

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه             

 

فصل اول:

1-مقدمه. 2

1-1ضرورت و اهمیت پیش بینی قیمت طلا. 2

1-2-هدف پایان نامه. 5

1-3- مراحل انجام تحقیق.. 5

1-4 – ساختار پایان نامه. 6

 

فصل دوم:

2- ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق.. 8

2-1-مقدمه. 8

2-2-رویکرد ماشین و داده کاوی.. 8

2-3-فرایند داده کاوی.. 10

2-4-ابزارها و تکنیک‌‌های داده کاوی.. 12

2-5-روش‌‌های داده کاوی.. 13

2-5-1- روش‌‌های توصیف داده ها 13

2-5-2-درخت تصمیم. 13

2-5-3-شبکه عصبی.. 14

2-5-4-تشخیص آنومالی.. 14

2-5-5-روش‌های سری زمانی.. 15

2-5-6-روش‌های رگرسیون خطی.. 15

2-6-خلاصه فصل. 16

 

 

فصل سوم:

3-بررسی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلا. 18

3-1-مقدمه. 18

3-2- مجموع عوامل تاثیر گذار بر قیمت طلا. 18

3-2-1-شاخص بهای مصرف کننده (CPI) 19

3-2-2-SPDR.. 20

3-2-3-تعهدات باز (OPEN INTEREST) 20

3-2-4-هرج و مرج و جنگ در کشور‌های تولید کننده نفت.. 21

3-2-5-شاخص دلار آمریکا 22

3-2-6-فروش رسمی.. 23

3-2-7-USGDP:تولید ناخالص داخلی ایالت متحده 23

3-2-8-قیمت مسکن.. 23

3-2-9-ذخائر نفت ایالت متحده 24

3-2-10-نرخ مبادله دلار /یورو 24

3-2-11هزینه مصرف خصوصی.. 25

3-2-12-هزینه مصرفی دولت و سرمایه ناخالص… 26

3-2-13-صادرات کالا و خدمات.. 27

3-2-14-واردات کالا و خدمات.. 28

3-2-15-افزایش هزینه‌ی نیروی کار 28

3-2-16-افزایش تقاضای طلای هند و چین.. 28

3-2-17-بحران‌های اقتصادی آمریکا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی جهان. 29

3-2-18تورم ناشی از به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی پولی بانک‌های مرکزی.. 30

3-2-19-بحران بدهی دولت آمریکا و کشورهای منطقه‌ی یورو و ژاپن.. 30

3-2-20-ورود بانک مرکزی کشورها به بازار طلا. 31

3-2- 21-کاهش نرخ بهره بانکی.. 32

3-2-22- صندوق بین‌المللی پول و فروش طلا. 32

3-2-23-تغییر ارزش دلار نسبت به نرخ سایر ارزها(اندیس دلار) 34

3-2-24-اعیاد و مناسبت ها 34

3-2-25- رشد نقدینگی.. 34

3-2-25-1-تزریق در آمد‌‌های ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه. 35

3-2-25-2-  افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی.. 35

3-2-25-3-اعتبارات و پرداخت‌‌های بانک مرکزی و سیستم بانکی.. 36

3-2-25-4- استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی.. 36

3-2-25-5- سیاست‌‌های پولی  انبساطی.. 37

3-2-25-6-  کسری بودجه دولت.. 37

3-2-26-شاخص در آمد کل. 37

3-2-27-قیمت مس… 38

3-3-مروری بر تحقیقات انجام شده 39

3-4-خلاصه فصل. 48

 

فصل چهارم:

4- ارائه روش پیشنهادی.. 50

4-1-مقدمه. 50

4-2- معرفی روش پیشنهادی.. 50

4-3- ارزیابی روش پیشنهادی.. 51

4-4- انتخاب نرم افزار 51

4-5-مشخصه‌های  جمع اوری شده در پژوهش… 53

4-6-جدول مربوط به مشخصه‌های جمع آوری شده در پژوهش‌های پیشین 55

4-7-ضریب همبستگی.. 57

4-8-داده‌های دور افتاده 59

4-9-تکنیک‌های مورد استفاده 60

4-10-پیش بینی با استفاده از شبکه‌های عصبی.. 61

4-10-1-پیش بینی با استفاده از شبکه‌های عصبی متد MLP. 61

4-10-2-پیش بینی با استفاده روش شبکه‌های عصبی مدل RBF. 65

4-11پیش بینی با استفاده از روش رگرسیون. 69

4-11-1- پیش بینی با استفاده از روش رگرسیون،روش ورود متغیر  Enter. 70

4-11-2-پیش بینی با روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر Stepwise. 72

4-12-پیش بینی با استفاده از روش سری‌های زمانی   ARIMA.. 74

4-12-1-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسی عوامل عنوان شده در  پژوهش     74

4-12-2-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسی عوامل پیشین.. 76

4-2- مقایسه نتایج. 79

4-13-خلاصه فصل. 80

 

فصل پنجم

5- مقایسه و نتیجه گیری.. 82

5-1- جمع بندی مطالب.. 82

5-2-نتیجه گیری. 82

5-3-پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 83

فهرست منابع فارسی.. 84

فهرست منابع انگلیسی.. 86

 

فهرست مطالب
جستجو در سایت :   


 

 

عنوان                                                                                                              صفحه             

 

جدول 4-1-مشخصه‌های جمع آوری شده در مدل. 53

جدول4-2- مشخصه‌های جمع آوری شده در پژوهش‌های پیشین.. 55

جدول 4-3-مشخصه‌های جمع آوری شده به صورت روزانه در مدل. 55

جدول 4-4-مشخصه‌های جمع آوری شده به صورت ماهیانه در مدل. 55

جدول 4-5-مشخصه‌های جمع آوری شده به صورت سالیانه در مدل. 56

جدول 4-6-ضرایب همبستگی مربوط به عوامل بررسی شده در مدل. 57

جدول 4-7-دقت پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی متد MLP. 62

جدول4-8-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل MLP با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش     63

جدول 4-9- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل MLP با بررسی عوامل پیشین   63

جدول 4-10-دقت پیش بینی با روش شبکه‌های عصبی مدل RBF. 67

جدول4-11-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل RBF با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش     67

جدول4-13-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون  مدل Enter با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش     71

جدول4-14-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون  مدل Enter با بررسی عوامل پیشین   71

جدول 4-15-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون متد Stepwise با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش     73

جدول 4-16- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون متد Stepwise   با بررسی عوامل پیشین   74

جدول 4-17- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش سری زمانی مدل اریما  با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش     76

جدول 4-18- پارامترهای مدل اریما با بررسی عوامل بررسی شده در پژوهش… 76

جدول 4-19- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش سری زمانی مدل اریما  با بررسی عوامل پیشین   78

جدول 4-20- پارامترهای مدل اریما با بررسی عوامل پیشین.. 78

جدول 4-21-جدول مقایسه نتایج تکنیک‌های داده کاوی با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش     79

جدول 4-22-جدول مقایسه نتایج تکنیک‌های داده کاوی با بررسی عوامل پیشین.. 79

جدول 4-23-جدول مربوط به بهبود دقت پیش بینی نسبت به عوامل بررسی شده پیشین.. 79

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه             

 

شکل 4-1- صفحه اول نرم افزار کلمنتاین نسخه 12. 52

شکل 4-2-شمای کلی از نرم افزار Minitab 16 در پیدا کردن داده‌های دور افتاده 60

شکل 4-3- اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط الگوریتم شبکه عصبی MLP. 63

شکل 4-4-نمای پرسپترون سه لایه با اتصالاتش… 65

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:طراحی سیستم مدیریت دانش با استفاده از هوش تجاری

شکل4-5- سطح تابع انتقال گوسین در هر واحد شبکه RBF. 66

شکل 4-6- اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط الگوریتم شبکه عصبی متد RBF. 68

شکل 4-7-نمای RBF  سه لایه با اتصالاتش… 69

شکل 4-8- اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط روش رگرسیون با  استفاده از روش ورود متغیر  enter  70

شکل 4-9-معادله رگرسیون به دست آمده برای پیش بینی قیمت طلا با متد Enter. 71

شکل 4-10-اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط روش رگرسیون با  استفاده از روش ورود متغیر  Stepwise  72

شکل 4-11-معادله رگرسیون به دست آمده برای پیش بینی قیمت طلا با متد Stepwise. 73

شکل 4-12-نمودارتابع خودهمبستگی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش     75

شکل 4-13-نمودارتابع خودهمبستگی جزئی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش     75

شکل 4-14-نمودارتابع خودهمبستگی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل پیشین.. 77

شکل4-15-نمودارتابع خودهمبستگی جزیی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل پیشین.. 77

مقدمه

 

 

از گذشته‌های دور، طلا همواره به عنوان فلزی گرانبها مورد توجه قرار گرفته است،بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. طلا به عنوان مهمترین استاندارد پولی جهان مطرح بوده و بیشترین مورد مصرف آن، در ساخت سکه و شمش طلا به عنوان ذخایر پولی بین‌المللی است. طلا به عنوان مهمترین پشتوانه پولی جهان و سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی کشورها و حتی ثروت امن خانواده­ها مطرح بوده و کارایی دارد.  طلا از منظری دیگر همواره راهکاری مناسب برای پس انداز و نگهداری سرمایه در میان مردم بوده است و مردم همیشه درصدد شناخت عوامل موثر بر قیمت آن بوده اند تا آنرا در شرایط مناسب (ارزان قیمت) خریده و علاوه بر بقیه مزیت ها، با فروش در موقعیت مناسب و با قیمت بالا، سود سرشاری را به دست آورند. طلا از دیدگاه اقتصادی می تواند استراتژیک تلقی شود، زیرا خود پشتوانه مالی بوده و در بازارهای جهانی نقش ارزنده ای را ایفا می کند.

 

 

1-1ضرورت و اهمیت پیش بینی قیمت طلا

 

طلا همواره به عنوان رقیبی برای پول‌های رایج و جایگزینی برای آن‌ها در ایفای نقش ذخیره ارزش، موقعیت خود را در بحران‌های سیاسی و اقتصادی حفظ کرده است. طلا همچنان کالایی امن، برای سرمایه‌گذاری در شرایط نامطمئن اقتصادی است.مارتین هنکه، تحلیلگر اقتصادی در این باره می‌گوید:” با وجود تمام این بی ثباتی‌های اقتصادی موجود، سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از دست دادن دارایی‌های خود و به منظور رویایی با افزایش تورم، به طلا به عنوان کالایی امن روی آورده‌اند.” تداوم سرمایه گذاری در بازار طلا و نقره موجب تداوم روند صعودی قیمت این فلزات گرانبها در بازارهای جهانی و ثبت رکوردهای جدید شده است.قاعدتاً پول رایج هر کشور باید علاوه بر وظیفه مبادله پرداخت، به عنوان وسیله ذخیره ارزش نیز مورد استفاده قرار گیرد. در زمان جنگ، انقلاب و تورم شدید، پول رایج یک کشور نمی‌تواند نقش خود را به عنوان ذخیره ارزش به خوبی ایفا نماید؛ چرا که دولتها برای تأمین هزینه‌‌های جنگ ناگزیر پولهای بدون پشتوانه تولید چاپ می کنند. افزایش حجم پول در گردش و کاهش تولید و انحراف منابع کشور از تولیدات رفاهی به تولیدات و تجهیزات جنگی، موجب تورم می شود و ارزش پول را کاهش می دهد در این زمان مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به طلا روی می آورند که ارزش آن با تورم افزایش می یابد و به دارنده خود در مقابل تورم منفعت می رساند؛

بنابراین، طلا از دیرباز، به عنوان پول یا شبه پول، به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا در سطح جهانی یک دارایی مهم و مقبول بوده است.

قیمت طلا در سطح جهان،با توجه به مقدار عرضه و تقاضا برای آن تعیین می گردد. تولیدکنندگان طلا (معادن)، بانکهای مرکزی و فروشندگان طلای قراضه از بزرگترین عرضه کنندگان طلا به بازارهای جهانی هستند؛ همچنین جواهرسازان، صنعتگران، محتکران شمش طلا و سرمایه گذاران از متقاضیان اصلی طلا در بازار به شمار می‌روند.   اهمیت طلا به عنوان یک منبع ثروت و همچنین نقش کنترلی آن در سیستم پولی جهان که به عنوان نیروی محرکه اصلی در اکتشاف، استخراج و تولید طلا مطرح می‌باشند.اگرچه روابط متقابل پول و طلا بسیار پیچیده است و روابطی که در قطعی بودن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد نادر است، ولی حداقل در این خصوص که این دو به یکدیگر مرتبط هستند اتفاق نظر وجود دارد. این ارتباط در قالب‌های مختلفی بیان شده است.گفتارهای زیر همه به نحوی دلالت براین ارتباط اساسی بین پول و طلا دارند:

  • جدا از اینکه یک معدن دارای چه نوع ماده معدنی است،معدنکاری آن برای دستیابی به طلاست.
  • قیمت طلا نه فقط از طریق میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود، بلکه از طریق میزان عرضه و تقاضا برای سرمایه و اعتبار(پول) به منظور رهایی از رکورد اقتصادی نیز کنترل می‌شود.
  • اگر بخواهیم در اصلاح پایداری قیمت‌ها و اعتماد به پول رایج خاصی موفق باشیم باید ارتباط آن را با طلا تقویت کنیم.
  • تحت شرایط ثابت از نرخ مبادلات پولی، حتی با رشد اقتصادی بسیار سریع، موازنه مالی جهان وقتی قابل حصول است که افزایش کل ذخایر پولی بین المللی منطبق بر افزایش تولید طلا باشد نه منطبق بر افزایش یک نوع ذخیره پولی خاص مانند دلار.

به رغم مشکلات موجود در تخمین حوادث سیاسی کوتاه مدت در جهان و اثرات آن در قیمت و تولید طلا در بازار آزاد، می‌توان طلا را به عنوان یک شاخص حساس نسبت به شرایط ملی و بین‌المللی معین از قبیل تورم و یا جنگ معرفی کرد.

با توجه به تئوری‌‌های سنّتی اقتصاد، یکی از ویژگی‌های یک رژیم تغییر پذیر مثل نظام پولی طلای کلاسیکی[1] که حدود سال 1880 تا وقوع جنگ جهانی اول حاکم بود، وجود مجموعه ای از نیروهای بازاری خود به خود تنظیم شونده ای است که باعث ثبات بلند مدت سطح قیمت ها می‌شوند. سازوکاری که این نیروها توسط آن فعالیّت می‌کنند معمولاً توسط تئوری کلاسیکی کالایی پول توصیف می‌شود (بوردو[2] 1984). با توجه به تئوری مذکور، تغییرات تولید طلا در نهایت هر حرکت تورمی یا ضد تورمی سطح قیمت را خنثی خواهد کرد. به هر حال مسئله این است که شوک‌های غیر منتظره عرضه یا تقاضای طلا می‌توانند اثرات کوتاه مدت قابل توجهی بر سطح قیمت و محصول واقعی در مواجهه با انعطاف ناپذیری‌های اسمی داشته باشند.

در یک رژیم بین المللی تغییر پذیر، تثبیت ارزش پول رایج کشورها به قیمت ثابت طلا، تکیه گاه اسمی پایداری برای سیستم پولی بین المللی فراهم می‌کند. گذشته از این، تبعیت از رژیم بین المللی تغییر پذیر به معنای فقدان استقلال پولی و مالی است، چون تحت چنین رژیمی الزام نخست حفظ قابلیت تبدیل پول‌های رایج به فلز قیمتی و نه تثبیت اقتصاد داخلی است (برگمن 1998).  فلز طلا به عنوان یک سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی کشور مطرح می‌باشد، بنابراین اطلاع رسانی در مورد آمار قیمت، تولید، ذخیره و… این فلز گران‌بها در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای برنامه‌ریزی بهتر در جهت استخراج و استفاده از آن مفید و حتی ضروری می‌باشد.

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***