رشته مدیریت

پایان نامه ارشد ترافیک : کاهش زمان سفر درون شهری و کاهش ترافیک

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com کاهش زمان سفر درون شهری و کاهش ترافیک این پایان نامه مشتمل بر 5 فصل می باشد برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
پزشکی

پایان نامه ارشد: بررسی هم بستگی الگوهای غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

عنوان : بررسی هم بستگی الگوهای غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
پزشکی

پایان نامه : فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش E Test

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دکترای عمومی

عنوان : فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش  E Test

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
پزشکی

پایان نامه : فراوانی نسبی آنزیم بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته ( ESBLs) در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر یزد به روش Double Disk Synergy Test

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : فراوانی نسبی آنزیم بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته ( ESBLs) در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر یزد به روش Double Disk Synergy Test

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد : شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم این پایان نامه شامل 5 فصل است برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل