رشته مکانیک

پایان نامه ارشد: بررسی تنش های پسماند در نمونه های تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش : ساخت و تولید

عنوان : بررسی تنش های پسماند در نمونه های تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
رشته مکانیک

پایان نامه ارشد: تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از تئوری­ های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش : طراحی کاربردی

عنوان : تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از تئوری­ های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
رشته مکانیک

پایان نامه ارشد: بررسی تجربی تاثیر پارامترهای مختلف عملیات‌حرارتی بر روی استحکام مکانیکی قطعات ترموپلاستیکی جوشکاری‌شده به روش هات‌پلیت

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : بررسی تجربی تاثیر پارامترهای مختلف عملیات‌حرارتی بر روی استحکام مکانیکی قطعات ترموپلاستیکی جوشکاری‌شده به روش هات‌پلیت

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
رشته مکانیک

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
رشته مکانیک

پایان نامه ارشد: بررسی ارتعاشات گرافن تک­ لایه در محیط الاستیک تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش : طراحی کاربردی

عنوان : بررسی ارتعاشات گرافن تک ­لایه، در محیط الاستیک، تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
رشته مکانیک

پایان نامه ارشد: آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده از گاز طبیعی حاصله به عنوان سوخت اضافی زباله سوز

(بیشتر…)

توسط admins، قبل