۲-۳-۵- خلاصه عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری افراد

 

جدول(۲-۱): خلاصه عوامل رفتاری

گروه متغیرهای رفتاری
 

 

روش های ابتکاری

نمایندگی
فرا اطمینان
لنگر انداختن
سفسطه قماربازان
تورش در دسترس بودن
 

پیش نگری

زیان گریزی
پشیمان گریزی
حسابداری ذهنی
 

 

عوامل بازار

تغییرات قیمت
اطلاعات بازار
روند گذشته سهام ها
عوامل بنیادی مرتبط با سهام
ترجیحات مشتریان
عکس العمل بیش از حد به تغییرات قیمت
 

رفتار رمه وار

انتخاب سهام توسط دیگر سرمایه گذاران برای مبادله
حجم سهام انتخاب شده توسط دیگر سرمایه گذاران برای مبادله
حجم سهام انتخاب شده توسط دیگر سرمایه گذاران برای مبادله
سرعت رمه وار

عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران (واورو و دیگران، ۲۰۰۸)

 

 

 

۲-۴- تصمیمات معاملاتی و عملکرد سرمایه گذاری سهام

چندین تصمیم سرمایه گذاری مرتبط با مبادله سهام، مثل: خرید، فروش، انتخاب سهام، زمان نگهداری سهام و حجم سهام برای مبادله وجود دارد. در این قسمت، بر دو تصمیم مهم خرید و فروش سهام تمرکز می شود زیرا که تاثیر زیادی بر عملکرد سرمایه گذاری دارند.

۲-۴-۱- تصمیم فروش

مطالعات قبلی نشان دادند که سرمایه گذاران تصمیمات فروش دارایی هایی که در مقایسه با قیمت خرید اولیه شان زیان ده هستند را کاهش می دهند، این روند توسط شفرین و استیت من[۱] (۱۹۸۵) اثر تمایلی نامیده شد.  آدین نیز این نتیجه را تایید کرد که سرمایه گذاران حقیقی تمایل به فروش سهام با توجه به ارزشش آن، در مقایسه با قیمت خرید اولیه شان دارند. بهرحال، شرح این پدیده در مقیاسی منطقی مشکل است. دلیل قابل اتکایی وجود ندارد تا نتیجه گیری کنیم که سرمایه گذاران به طور منطقی سهام های برنده را می فروشند زیرا آنها می توانند عملکرد ضعیف شان را پیش بینی کنند. علاوه بر این، آدین هم چنین تشخیص داد که میانگین بازده سهام های فروخته شده بیش از میانگین بازده سهام های نگهداری شده است (آدین[۲]، ۱۹۹۸).

گنساو و مایر (۲۰۰۱) بیان کردند که سرمایه گذارانی که دارائیهایشان را در قیمتی کمتر از قیمت خرید اصلی می فروشند انتظار دارند قیمت فروش بیش تر از قیمت دیگر فروشندگان باشد. این نه فقط انتظار فروشندگان است، بلکه هم چنین تصمیمات بازار در رابطه با قیمت فروش را اصلاح می کند: سرمایه گذاران مواجهه شدند با ضرری که در قیمت نسبتا بالاتری از دیگران مبادله انجام گرفته است.

۲-۴-۲- تصمیم خرید

آدین چندین توافق نظر درباره سهام های برتر که سرمایه گذاران حقیقی مایل به خرید آن هستند فراهم آورده است. همانطور که قبلا ذکر گردید، تصمیمات فروش اساسا سهام های برنده را اولویت بندی می کند. در حالی که، تصمیمات خرید مرتبط با سهام های برنده و بازنده است. آدین بیان می کند که تصمیمات خرید ممکن است نتیجه اثر توجهی باشد. هنگامی که تصمیم خرید اتفاق می افتد، افراد ممکن است سهام خوب برای خرید بعد از در نظر گرفتن هزاران سهم به طور سیستماتیک پیدا نکنند. آنها به طور طبیعی سهامی که توجه شان را جلب کرده است می خرند و ممکن است بزرگترین منبع برای توجه عملکرد گذشته اش آن سهم باشد، خواه خوب یا بد. (آدین، ۱۹۹۹)

بر اساس باربریس و تالر[۳] (۲۰۰۳)، سرمایه گذاران شخصی به نظر می رسد کمتر بوسیله سهام توجه جلب کننده برای تصمیمات فروش تحت تاثیر قرار گیرند زیرا که تصمیمات فروش و تصمیمات خرید به طور کاملا متفاوت عمل می کنند. با در نظر گرفتن محدودیت های فروش کوتاه مدت، هنگامی که تصمیم به انتخاب سهامی برای فروش گرفته می شود، آنها می توانند بر سهامی که اخیرا به آنها تعلق داشته است تمرکز کنند. در حالی که، در هنگام تصمی خرید، افراد شانس زیادی برای انتخاب سهام های دلخواه از دامنه زیادی از منابع انتخابی دارند، این توصیف کننده این است که چرا عوامل توجهی بر تصمیمات خرید بیش از تصمیمات فروش تاثیر می گذارند. (باربریس و تالر، ۲۰۰۳)

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

بنابراین با در نظر گرفتن دیدگاه رفتار مالی، رفتار سرمایه گذاران تصمیمات خرید و فروش را در سطوح متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهد، و سپس آنها هم چنین بازده کلی بازار و هم چنین عملکرد سرمایه گذاری افراد را تحت تاثیر قرار می دهند.

۲-۴-۳- عملکرد سرمایه گذاری

بعضی از مخالفان رفتار مالی انتقادشان بر این است که عملکرد بد سرمایه گذاران غیر منطقی می تواند آنها را از بازار اوراق بهادار حذف کند. در طرف مقابل، بعضی دیگر بر این باورند که اطمینان بیش از حد سرمایه گذارانی که رفتارمعاملاتی افراطی دارند می تواند منفعت قابل توجهی داشته باشد (اندرسون و دیگران[۴]، ۲۰۰۵). ابرلچنر و اسلر (۲۰۰۴) سطح تاثیر اطمینان بیش از حد را بر عملکرد سرمایه گذاری که بوسیله نرخ بازده سرمایه گذاری و تجربه معاملاتی اندازه گیری می شود تشخیص داده اند. ابرلچنر و اسلر بر این باورند که نرخ بازده سرمایه گذاری نشان دهنده عملکرد واقعی سرمایه گذاری است. نرخ بازده بوسیله سرمایه گذاران در مقایسه با نرخ سود همتایانشان سنجیده می شود. تجربه تجاری سرمایه گذاران به عنوان مقیاس استمراری که سرمایه گذار در بازار اوراق بهادار دارد در نظر گرفته می شود. این محققان بر این باورند که سود سرمایه گذاری بوسیله اطمینان بیش از حد تحت تاثیر قرار نمی گیرد؛ بهرحال، اطمینا بیش از حد می تواند تجربه معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی را تحت تاثیر قرار دهد (ابرلچنر و اسلر[۵]، ۲۰۰۴).

۲-۵- پیشینه پژوهش

[۱]. Shefrin and Stateman.

پایان نامه - مقاله

[۲]. Odean.

[۳]. Barberis and Thaler.

[۴]. Anderson et al.

[۵]. Oberlechner  and Osler.

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *